21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  30.12.2020 

שימוש במושבי בטיחות

Car seats

מעודכן לתאריך  30.12.2020 

פעוט מעל גיל שנה ועד למשקל 18 קילוגרם (בסביבות גיל 4 שנים)

פעוט שגילו עולה על שנה ומשקלו עד 18 קילוגרם יש במושב בטיחות מתאים כשפניו עם כיוון הנסיעה ויחגר באמצעות החגורות הפנימיות של מושב הבטיחות. 
רצועות מושב הבטיחות שמשמשות לחגירת הפעוט צריכות לצאת מהחריץ בריפוד שנמצא מעל גובה כתפי הפעוט. נגד כיוון הנסיעה הרצועות יצאו מתחת לגובה הכתפיים ואילו בכיוון הנסיעה הרצועות יצאו מעל גובה הכתפיים. 
גב מושב הבטיחות צריך להיות גבוה מגובה אוזניו של הפעוט. המושב צריך לאפשר ישיבה זקופה של הפעוט. 
  • אין למקם מושב בטיחות לפעוטות במושב ליד הנהג אם ברכב מותקנת כרית אוויר פעילה. אם אתם בוחרים להושיב את ילדכם ליד מושב הנהג וודאו שמנגנון הפעולה של כרית האוויר מנותק.