18 אוגוסט 2022 כ"א אב תשפ"ב

ציון אפגאר (Apgar score)

ציון המעריך את מצבו של היילוד. המבחן נערך בשני מועדים: דקה לאחר הלידה וחמש דקות אחריה ומורכב מחמישה מדדים שונים לרבות צבע העור, קצב הדופק, טונוס השרירים, הנשימה ותגובה לגירוי.
כל מדד מוערך בין 0 ל- 2. צירוף סך הנקודות מרכיב את הציון ומהווה מדד למצב היילוד.
הציון המרבי הוא 10 נקודות. ציון אפגר מעל 7 נחשב תקין ואילו ציון מתחת 7 מוגדר כמצב מצוקה המצריך התערבות רפואית מיידית.