25 יוני 2022 כ"ו סיון תשפ"ב

טבליה (Tablet, pill)

צורת מתן מוצקה המכילה חומר תרופתי אחד או יותר וניטלת בבליעה דרך הפה. קיימות טבליות בצורות ובצבעים שונים. הטבליה מכילה מנת תרופה בצורת אבקה דחוסה.