25 מאי 2019 כ' אייר תשע"ט

משוב (היזון חוזר, Feedback)

מנגנון וויסות ובקרת תהליכים. כאשר חומר בגוף משפיע על התהליך שבו הוא עצמו נוצר מתקבל משוב. משוב חיובי משמעותו הגברת הייצור ואילו משוב שלילי, דיכוי או הפחתה של הייצור. 
המערכת האנדוקרינית האחראית על ייצור והפרשת הורמונים מווסתת באמצעות מנגנוני משוב. לדוגמא, מנגנון הפרשת החלב מווסת על ידי רמת ההורמון פרולקטין במנגנון משוב חיובי. יניקת חלב על ידי התינוק מעודדת את ייצור הפרולקטין ורמתו עולה. רמה גובה של פרולקטין מגבירה את תפוקת החלב אצל האם. לחילופין, הפסקת היניקה גורמת לירידה בייצור הפרולקטין ולהפסקת ייצור החלב אצל האם.