15 דצמבר 2018 ז' טבת תשע"ט

פקעית (גלומרולוס, Glomerulus)

רשת נימי דם בכליה בתוכה מתרחש הסינון הראשוני של הדם מתוצרי הפסולת של הגוף. פקעית הכליה נמצאת בנפרון, המהווה את יחידת המבנה הבסיסית של הכליה.