26 מרץ 2019 י"ט אדר ב תשע"ט

פקעית (גלומרולוס, Glomerulus)

רשת נימי דם בכליה בתוכה מתרחש הסינון הראשוני של הדם מתוצרי הפסולת של הגוף. פקעית הכליה נמצאת בנפרון, המהווה את יחידת המבנה הבסיסית של הכליה.