20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב

מדד מסת הגוף (BMI, Body Mass Index)

מדד המשקף את מידת תקינות היחס בין הגובה (במטרים) למשקל (בקילוגרם). BMI העולה על 35 משמעותו השמנת יתר המחייבת קבלת טיפול. 
הנוסחה לחישוב ה- BMI היא:
BMI = weight / (height^2)
להלן ערכי BMI ומשמעותם:
עד 18.5 - תת משקל, סיכון למצב של תת תזונה.
18.5-24.9 – משקל תקין.
25-29.9 – משקל עודף; מסוכן רק במידה שקיימות מחלות רקע.
30-34.9 – השמנה מדרגה 1; דרגת סיכון בינונית לחלות.
35-39.9 – השמנה מדרגה 2; דרגת סיכון חמורה לחלות.
40 ומעלה – השמנה מדרגה 3; דרגת סיכון חמורה מאד לחלות.