18 מרץ 2019 י"א אדר ב תשע"ט

מדד מסת הגוף (BMI, Body Mass Index)

מדד המשקף את מידת תקינות היחס בין הגובה (במטרים) למשקל (בקילוגרם). BMI העולה על 35 משמעותו השמנת יתר המחייבת קבלת טיפול. 
הנוסחה לחישוב ה- BMI היא:
BMI = weight / (height^2)
להלן ערכי BMI ומשמעותם:
עד 18.5 - תת משקל, סיכון למצב של תת תזונה.
18.5-24.9 – משקל תקין.
25-29.9 – משקל עודף; מסוכן רק במידה שקיימות מחלות רקע.
30-34.9 – השמנה מדרגה 1; דרגת סיכון בינונית לחלות.
35-39.9 – השמנה מדרגה 2; דרגת סיכון חמורה לחלות.
40 ומעלה – השמנה מדרגה 3; דרגת סיכון חמורה מאד לחלות.