15 דצמבר 2018 ז' טבת תשע"ט

גלאי (Probe)

אמצעי רפואי המסייע באבחון, בבקרה ובטיפול בבעיות רפואיות שונות. גלאי יכול להיות מכשיר שמטרתו בדיקה וחקר של חללים ופצעים בגוף או חומר מסומן באופן רדיואקטיבי.