19 מרץ 2019 י"ב אדר ב תשע"ט

גלאי (Probe)

אמצעי רפואי המסייע באבחון, בבקרה ובטיפול בבעיות רפואיות שונות. גלאי יכול להיות מכשיר שמטרתו בדיקה וחקר של חללים ופצעים בגוף או חומר מסומן באופן רדיואקטיבי.