18 יוני 2019 ט"ו סיון תשע"ט

רפלקס (החזר, Reflex)

תגובה בלתי רצונית מהירה של הגוף לגירוי חיצוני. מרבית הרפלקסים מולדים ומטרתם להגן על הגוף מפגיעה לרבות רפלקס הרתיעה כאשר נוגעים בחפץ לוהט, רפלקס המצמוץ בתגובה לסנוור ורפלקס העיטוש.