02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב

אי ספיקה נשימתית
(Respiratory insufficiency)

מצב בו חלה פגיעה בריאות והן אינן מבצעות שחלוף גזים באופן תקין. כתוצאה מכך עולה רמת הפחמן הדו חמצני ואילו רמת החמצן יורדת מתחת לטווח התקין.
במרבית המקרים מדובר בסיבוך חמור של דלקת ריאות. נאדיות הריאה מודלקות ולכן מתמלאות בנוזל, דבר הפוגע בחילוף הגזים המתבצע בתוכן.
סימפטומים של אי ספיקה נשימתית כוללים עייפות, קוצר נשימה, נשימות מהירות וכבדות וחוסר יכולת לבצע פעולות הדורשות מאמץ.