20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

איחוי (Fusion)

חיבור של עצמות באופן טבעי או בהליך ניתוחי. איחוי טבעי מתרחש בעצמות הגולגולת המחוברות זו לזו באמצעות תפרים. מנגד, ניתן לאחות את החוליות בניתוח על מנת לייצב את עמוד השדרה