21 אוקטובר 2018 י"ב חשון תשע"ט

מחלה (Disease, illness, sickness)

מצב המפריע לתפקודו התקין של הגוף ומאופיין בדרך כלל על ידי סימפטומים טיפוסיים.