23 ינואר 2018 ז' שבט תשע"ח

מחלה (Disease, illness, sickness)

מצב המפריע לתפקודו התקין של הגוף ומאופיין בדרך כלל על ידי סימפטומים טיפוסיים.