20 אוקטובר 2018 י"א חשון תשע"ט

תורם (Donor)

אדם (חי או מת) התורם דם, זרע, איבר או רקמה מגופו לאדם אחר הזקוק להם.