21 אפריל 2018 ו' אייר תשע"ח

גנים (Genes)

מקטעי דנ"א (חומר תורשתי) המכילים הוראות הפעלה המאפשרות את תפקודו התקין של התא.