18 ינואר 2019 י"ב שבט תשע"ט

גנים (Genes)

מקטעי דנ"א (חומר תורשתי) המכילים הוראות הפעלה המאפשרות את תפקודו התקין של התא.