17 אוקטובר 2018 ח' חשון תשע"ט

גנים (Genes)

מקטעי דנ"א (חומר תורשתי) המכילים הוראות הפעלה המאפשרות את תפקודו התקין של התא.