16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו, גנטי.