18 מרץ 2018 ב' ניסן תשע"ח

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו, גנטי.