19 מרץ 2019 י"ב אדר ב תשע"ט

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו, גנטי.