22 יוני 2018 ט' תמוז תשע"ח

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו, גנטי.