16 דצמבר 2018 ח' טבת תשע"ט

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו, גנטי.