20 ספטמבר 2018 י"א תשרי תשע"ט

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו, גנטי.