26 מאי 2019 כ"א אייר תשע"ט

לב (Heart)

איבר שרירי וחלול המשמש כמשאבה להזרמת הדם בגוף. הלב נמצא בין שתי הריאות, בבית החזה, ומחולק באמצעות מחיצה לצד הימני ולצד השמאלי, אשר מחולקים כל אחד למדורי הלב (חדרים ועליות). 
זרימת הדם בלב היא חד כיוונית ונקבעת על ידי מסתמי הלב. מאברי הגוף מגיע דם נטול חמצן אל הלב דרך הוורידים החלולים ('ונה קאבה'), נכנס אל העליה הימנית, עובר אל החדר הימני ומשם מוזרם לריאות. דם מחומצן מהריאות מגיע אל הלב דרך העליה השמאלית, עובר אל החדר השמאלי ומוזרם לאברי הגוף באמצעות אבי העורקים.