25 מאי 2019 כ' אייר תשע"ט

סריקת אולטרה סאונד במהלך הריון
(Obstetric ultrasonography, obstetric ultrasound)

יישום של בדיקת אולטרה סאונד בתחום המיילדוּת שמטרתו אבחון הריון והדגמת העובר ברחם אמו. באמצעות שיטה זו ניתן להדגים עובר בשלבים מוקדמים מאד של ההריון.