20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד הביוץ.