11 דצמבר 2017 כ"ג כסלו תשע"ח

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד הביוץ.