20 ספטמבר 2018 י"א תשרי תשע"ט

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד הביוץ.