23 יוני 2018 י' תמוז תשע"ח

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד הביוץ.