22 ספטמבר 2018 י"ג תשרי תשע"ט

כאב (Pain)

תחושה גופנית או רגשית בלתי נעימה המהווה איתות אזהרה על ידי הגוף כי נגרם לו נזק.