15 דצמבר 2018 ז' טבת תשע"ט

כאב (Pain)

תחושה גופנית או רגשית בלתי נעימה המהווה איתות אזהרה על ידי הגוף כי נגרם לו נזק.