16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

כאב (Pain)

תחושה גופנית או רגשית בלתי נעימה המהווה איתות אזהרה על ידי הגוף כי נגרם לו נזק.