25 מאי 2019 כ' אייר תשע"ט

רקמה (Tissue)

קבוצות תאים בגוף היוצרות מקשה אחת ומבצעות תפקיד מסוים. לדוגמה, רקמת שומן או רקמת שריר. רקמות שונות בונות את אברי הגוף.