21 ינואר 2019 ט"ו שבט תשע"ט

כיב (Ulcer)

פצע פתוח ברקמה פנימית או חיצונית של הגוף.