16 יולי 2018 ד' אב תשע"ח

כיב (Ulcer)

פצע פתוח ברקמה פנימית או חיצונית של הגוף.