22 אפריל 2018 ז' אייר תשע"ח

כיב (Ulcer)

פצע פתוח ברקמה פנימית או חיצונית של הגוף.