19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

הריון (Pregnancy)

תהליך בו אם נושאת את עוברה עד לידתו. הריון מתחיל עם הפריית הביצית על ידי הזרע ומסתיים בלידת תינוק. הריון תקין נמשך 37-42 שבועות, המחולקים על פני שלושה שלישים ('טרימסטרים'). 
ניתן לאבחן הריון באמצעות בדיקת דם או בדיקת שתן המבוצעות במעבדה או באמצעות בדיקת שתן ביתית. הבדיקות קובעות את נוכחותו (או העדרו) של ההורמון HCG המופרש בזמן הריון.