18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

חיץ הנקבים (פרינאום, Perineum)

רקמה גמישה הנמצאת בין פתח הנרתיק לפי הטבעת. חיץ הנקבים מתרחב במהלך הלידה על מנת לאפשר את יציאת התינוק.
כאשר הרקמה אינה גמישה מספיק וקיים חשש לקרע עם יציאת התינוק, יבוצע ברוב המקרים חתך חיץ (אפיזיוטומי).