19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

טרטוגן (Teratogen)

כל גורם (למשל תרופה, חומר, נגיף או קרינה) הפוגע בהתפתחות העובר ועלול לגרום להיווצרות מום מולד. השפעת הטרטוגן על העובר תלויה במידת החשיפה של האם לטרטוגן ובשלב ההתפתחותי של העובר. 
בשבועות הראשונים להריון נזק מטרטוגן יגרום לרוב להפלה. בשלבים מתקדמים יותר של ההריון, לאחר שנוצרו האיברים ומערכות הגוף, חשיפת העובר לטרטוגן עלולה לפגוע בקצב גדילתו או בתפקודם התקין של אבריו.