26 מרץ 2019 י"ט אדר ב תשע"ט

טרטולוגיה (Teratology)

תחום העוסק במומים מולדים לרבות הגורמים להם, המנגנונים והתבטאותם אצל העובר. טרטולוגיה קלינית עוסקת בעיקר במומים מולדים הנגרמים כתוצאה מהשפעה סביבתית (תרופות וחומרים כימיים, סוגי קרינה שונים ונגיפים).