14 דצמבר 2018 ו' טבת תשע"ט

טרטולוגיה (Teratology)

תחום העוסק במומים מולדים לרבות הגורמים להם, המנגנונים והתבטאותם אצל העובר. טרטולוגיה קלינית עוסקת בעיקר במומים מולדים הנגרמים כתוצאה מהשפעה סביבתית (תרופות וחומרים כימיים, סוגי קרינה שונים ונגיפים).