26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  17.05.2018 

מקבץ קביעת סוג הדם

Blood Group (Coombs Indirect) Battery (קוד מקבץ/סוללה 6082)

עדכון אחרון:  17.05.2018 

תחומים:

נשים | גברים | פריון, הריון ולידה

נושאים:

המטולוגיה (דם)

מטרת מקבץ הבדיקות לקביעת סוג דם

בדיקות אלו מבוצעות לצורך קביעת סוג הדם וזיהוי נוגדנים לכדוריות דם אדומות בדם (גורם רזוס, Rh פקטור).

הבדיקות הכלולות במקבץ זה הן:

סוג דם (קוד בדיקה 6900)
קומבס עקיף (קוד בדיקה 6886)

סקירה רפואית

קביעת סוג הדם חשובה כאשר יש צורך בתרומת דם לחולה מדמם וכן על מנת לקבוע התאמה בין סוג דמה של אם לזה של עוברה.
סוג הדם נקבע לפי מבנים חלבוניים המכונים 'אנטיגנים' הנמצאים על פני השטח של מעטפת כדורית הדם האדומה.
קיימים שני סוגי אנטיגנים עיקריים, A ו- B. אלו מגדירים ארבע קבוצות של סוג דם:
  • סוג דם A – כאשר על פני שטח כדורית הדם האדומה אנטיגן מסוג A.
  • סוג דם B – כאשר על פני שטח כדורית הדם האדומה אנטיגן מסוג B.
  • סוג דם AB - כאשר על פני שטח כדורית הדם האדומה אנטיגנים מסוג A ו- B.
  • סוג דם O – כאשר על פני שטח כדורית הדם אין אנטיגנים מכל סוג.
 
חלבון נוסף הנמצא על פני שטח כדוריות הדם נקרא גורם רזוס (rh factor). החלבון נוכח אצל מרבית האוכלוסייה שמוגדרת כבעלת rh חיובי, ורק מיעוטה חסרה את החלבון (ולכן מוגדרת כבעלת rh שלילי).
כך לדוגמה, דם שסוגו A בעל גורם rh חיובי יהיה A+ ואילו דם מסוג O בעל גורם rh שלילי יוגדר כסוג דם O-.
חשיפת מערכת הדם לכדוריות דם זרות בעלות אנטיגנים שונים מאלו של הנבדק תגרום להתפתחות נוגדנים לאנטיגנים זרים אלו. בהריון חשובה בדיקת ה- Rh במיוחד משום שיתכן מצב בו האם בעלת rh שלילי ואילו העובר בעל rh חיובי. במצב זה קיים סיכון שהאם תפתח נוגדנים כנגד כדוריות הדם האדומות של העובר. נוגדנים אלה חוצים את השליה ועלולים לגרום להתפתחות אנמיה אצל העובר.