24 מאי 2019 י"ט אייר תשע"ט
עדכון אחרון:  01.04.2019 

חבישות לחץ לטיפול בכוויות, צלקות, ובצקות שאינן לימפתיות - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.04.2019 

זכויות חברי מכבי זהב

חבישת לחץ היא בגד הנתפר באופן אישי בהתאם למידותיו המדויקות של האיבר הפגוע. החבישה מספקת לחץ קבוע על האיבר ומונעת התפתחות צלקת היפרטרופית. החבישה נלבשת במשך רוב שעות היממה ולתקופה ממושכת. ילדים יזדקקו למספר חבישות בשנה אחת על מנת להתאים את החבישה לקצב גדילתם.
חברי מכבי זהב משלמים עבור חבישות לחץ סכום השתתפות עצמית נמוכה ביחס לזו של הסל הבסיסי.

מי זכאי? 

זכויות מהסל הבסיסי הניתנות לחברי מכבי זהב

חברים נפגעי תאונות דרכים

 הזכאות 

חבישת לחץ ללא מגבלת כמות.
 • הזכאות מותנה באישור של המנהל הרפואי במרכז הרפואי, לפיו הצורך הרפואי בחבישת לחץ נובע מתאונת הדרכים.
   

 כמה זה עולה? 

ללא השתתפות עצמית.

 כמה זה עולה?  

 • התאמת חבישת הלחץ: במכוני ריפוי בעיסוק במכבי או בבתי חולים.
 • ייצור החבישה: אצל ספקים שבהסכם עם מכבי:
  א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות
  אוריאל פ.ג. בע"מ.
 • אספקה: החבישה תגיע אל המכון לריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
   

 מה עליך לעשות? 

 1. נדרשת הפנייה של אחד הרופאים הבאים: אורטופד, כירורג, כירורג פלסטי או רופא שיקומי / מרפאה בעיסוק. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית.
 2. אם התקבלה הפניה מרופא מכבי, יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי.
  אם התקבלה הפניה מרופא בית חולים,יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
  לאיתור מכון ריפוי בעיסוק של מכבי > 
 3. המטפל במכון יתאים את חבישת הלחץ לצרכי החבר המבוטח וימלא טופס בו מצויין סוג חבישת הלחץ הדרוש.
 4. יש להביא את הטופס למרכז הרפואי לשם קבלת התחייבות.
 5. המרכז הרפואי יפיק את ההתחייבות ויעביר לספק את ההתחייבות.
 6. הספק ייצר חבישת הלחץ בהתאם להזמנה וישלח אותה אל המכון לריפוי בעיסוק.
 7. הדרכה לשימוש בחבישה והמשך טיפול בהתאם לצורך יינתנו על ידי המטפל במכון.

חברים נפגעי תאונות עבודה

 הזכאות 

חבישת לחץ ללא מגבלת כמות.
 • הזכאות מותנה בקבלת אישור מקדים על קיומם של כל התנאים הבאים:
  1. לחבר המבוטח יש תעודת הכרה לנפגע בעבודה שבה מצויין האיבר הנפגע.
  2. החבישה נדרשת לטיפול באיבר הנפגע.
  3. ניתן אישור מקדים של גורם מוסמך במכבי אשר מוודא את הקשר בין הצורך בחבישת לחץ והפגיעה המוכרת.
    

  כמה זה עולה? 

ללא השתתפות עצמית.

 איפה ניתן השירות? 

 • התאמת חבישת הלחץ: במכוני ריפוי בעיסוק במכבי או בבתי חולים.
 • ייצור החבישה: אצל ספקים שבהסכם עם מכבי:
  א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות
  אוריאל פ.ג. בע"מ.
 • אספקה: החבישה תגיע אל המכון לריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
   

 תנאים והבהרות 

 1. נדרשת הפנייה של אחד הרופאים הבאים: אורטופד, כירורג, כירורג פלסטי או רופא שיקומי / מרפאה בעיסוק. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית.
 2. אם התקבלה הפניה מרופא מכבי, יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי.
  אם התקבלה הפניה מרופא בית חולים,יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
  לאיתור מכון ריפוי בעיסוק של מכבי >
 3. המטפל במכון יתאים את חבישת הלחץ לצרכי החבר המבוטח וימלא טופס בו מצויין סוג חבישת הלחץ הדרוש.
 4. יש להביא את הטופס למרכז הרפואי לשם קבלת אישור לזכאות.
 5. אם נמצא שכל התנאים לזכאות מתקיימים, המרכז הרפואי יפיק את ההתחייבות ויעביר התחייבות לספק.
 6. הספק ייצר חבישת הלחץ בהתאם להזמנה וישלח אותה אל המכון לריפוי בעיסוק.
 7. הדרכה לשימוש בחבישה והמשך טיפול בהתאם לצורך יינתנו על ידי המטפל במכון.

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

חברי מכבי זהב עם פגיעות אחרות

 הזכאות 

חבישת לחץ על פי צורך רפואי בלבד, ללא מגבלת כמות.

 כמה זה עולה? 

 השתתפות עצמית של המבוטח בגובה 17% מעלות החבישה:
 • 60% מעלות החבישה תמומן במסגרת הסל הבסיסי
 • מכבי זהב תממן 23% מעלות החבישה ועד תקרה מצטברת של 4,850 ₪ לשנה קלנדרית (בנוסף למימון 60% מעלות החבישה במסגרת הסל)
   

 איפה ניתן השירות? 

 • התאמת חבישת הלחץ: במכוני ריפוי בעיסוק במכבי או בבתי חולים.
 • ייצור החבישה: אצל ספקים שבהסכם עם מכבי:
  א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות
  אוריאל פ.ג. בע"מ.
 • אספקה: החבישה תגיע אל המכון לריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
   

 תנאים והבהרות 

 1. נדרשת הפנייה של אחד המטפלים הבאים: אורטופד, כירורג, פיזיותרפיסט, כירורג פלסטי או רופא שיקומי. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר.
 2. אם התקבלה הפניה מרופא מכבי, יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי.
  אם התקבלה הפניה מרופא בית חולים,יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
  לאיתור מכון ריפוי בעיסוק של מכבי > (יפתח בדפדפן נפרד)
 3. המטפל במכון יתאים את חבישת הלחץ לצרכי החבר המבוטח וימלא טופס בו מצויין סוג חבישת הלחץ הדרוש.
 4. יש להביא את הטופס למרכז הרפואי לשם קבלת התחייבות.
 5. המרכז הרפואי יפיק את ההתחייבות, יגבה מהחבר המבוטח את ההשתתפות העצמית ויעביר לספק את ההתחייבות.
 6. הספק ייצר חבישת הלחץ בהתאם להזמנה וישלח אותה אל המכון לריפוי בעיסוק.
 7. הדרכה לשימוש בחבישה והמשך טיפול בהתאם לצורך יינתנו על ידי המטפל במכון.
   
 אם הנך זכאי לטיפול רפואי או להחזר או השתתפות בגין הוצאות רפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים: 
 • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו
 • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי
 • נכה משרד הביטחון בשיעור 20% ומעלה
 • נפגע תאונות דרכים
   
אם הצורך בשירות לא נובע מהפגיעה המוכרת בחוקים המפורטים לעיל, יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) מכתב מרופא המאשר זאת, על מנת לקבל אישור למימוש הזכאות. ניתן להגיש את המכתב במעטפת אל תור או לשלוח אותו בדואר רשום או בדוא"ל למרכז הרפואי. 
לאיתור מרכז רפואי >
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו