18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  01.04.2015 

חבישות לחץ לטיפול בכוויות, צלקות, ובצקות שאינן לימפתיות - תנאי הזכאות

זכויות חברי מכבי זהב

חבישת לחץ היא בגד הנתפר באופן אישי בהתאם למידותיו המדויקות של האיבר הפגוע. החבישה מספקת לחץ קבוע על האיבר ומונעת התפתחות צלקת היפרטרופית. החבישה נלבשת במשך רוב שעות היממה ולתקופה ממושכת. ילדים יזדקקו למספר חבישות בשנה אחת על מנת להתאים את החבישה לקצב גדילתם.
חברי מכבי זהב משלמים עבור חבישות לחץ סכום השתתפות עצמית נמוכה ביחס לזו של הסל הבסיסי.

פירוט הזכאות

זכויות מהסל הבסיסי הניתנות לחברי מכבי זהב

חברים מבוטחים נפגעי נפגע תאונות דרכים

הזכאות

חבישת לחץ ללא מגבלת כמות.
 • הזכאות מותנה באישור של המנהל הרפואי במרכז הרפואי, לפיו הצורך הרפואי בחבישת לחץ נובע מתאונת הדרכים.
 

עלות

ללא השתתפות עצמית.

היכן 

 • התאמת חבישת הלחץ: במכוני ריפוי בעיסוק במכבי או בבתי חולים.
 • ייצור החבישה: אצל ספקים שבהסכם עם מכבי:
  א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות
  אוריאל פ.ג. בע"מ.
 • אספקה: החבישה תגיע אל המכון לריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
 

הנחיות למימוש הזכאות

 1. נדרשת הפנייה של אחד הרופאים הבאים: אורטופד, כירורג, כירורג פלסטי או רופא שיקומי / מרפאה בעיסוק. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית.
 2. אם התקבלה הפניה מרופא מכבי, יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי.
  אם התקבלה הפניה מרופא בית חולים,יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
  לאיתור מכון ריפוי בעיסוק של מכבי >> (יפתח בדפדפן נפרד)
 3. המטפל במכון יתאים את חבישת הלחץ לצרכי החבר המבוטח וימלא טופס בו מצויין סוג חבישת הלחץ הדרוש.
 4. יש להביא את הטופס למרכז הרפואי לשם קבלת התחייבות.
 5. המרכז הרפואי יפיק את ההתחייבות ויעביר לספק את ההתחייבות.
 6. הספק ייצר חבישת הלחץ בהתאם להזמנה וישלח אותה אל המכון לריפוי בעיסוק.
 7. הדרכה לשימוש בחבישה והמשך טיפול בהתאם לצורך יינתנו על ידי המטפל במכון.
 

חברים מבוטחים נפגעי נפגע תאונות עבודה

הזכאות

חבישת לחץ ללא מגבלת כמות,
 • הזכאות מותנה בקבלת אישור מקדים על קיומם של כל התנאים הבאים:
  1. לחבר המבוטח יש תעודת הכרה לנפגע בעבודה שבה מצויין האיבר הנפגע.
  2. החבישה נדרשת לטיפול באיבר הנפגע.
  3. ניתן אישור מקדים של גורם מוסמך במכבי אשר מוודא את הקשר בין הצורך בחבישת לחץ והפגיעה המוכרת.
 

עלות

ללא השתתפות עצמית.

היכן

 • התאמת חבישת הלחץ: במכוני ריפוי בעיסוק במכבי או בבתי חולים.
 • ייצור החבישה: אצל ספקים שבהסכם עם מכבי:
  א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות
  אוריאל פ.ג. בע"מ.
 • אספקה: החבישה תגיע אל המכון לריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.

 

הנחיות למימוש הזכאות

 1. נדרשת הפנייה של אחד הרופאים הבאים: אורטופד, כירורג, כירורג פלסטי או רופא שיקומי / מרפאה בעיסוק. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית.
 2. אם התקבלה הפניה מרופא מכבי, יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי.
  אם התקבלה הפניה מרופא בית חולים,יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
  לאיתור מכון ריפוי בעיסוק של מכבי >> (יפתח בדפדפן נפרד)
 3. המטפל במכון יתאים את חבישת הלחץ לצרכי החבר המבוטח וימלא טופס בו מצויין סוג חבישת הלחץ הדרוש.
 4. יש להביא את הטופס למרכז הרפואי לשם קבלת אישור לזכאות.
 5. אם נמצא שכל התנאים לזכאות מתקיימים, המרכז הרפואי יפיק את ההתחייבות ויעביר התחייבות לספק.
 6. הספק ייצר חבישת הלחץ בהתאם להזמנה וישלח אותה אל המכון לריפוי בעיסוק.
 7. הדרכה לשימוש בחבישה והמשך טיפול בהתאם לצורך יינתנו על ידי המטפל במכון.
 

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

חברי מכבי זהב עם פגיעות אחרות

הזכאות

חבישת לחץ על פי צורך רפואי בלבד, ללא מגבלת כמות.

עלות

 השתתפות עצמית של המבוטח בגובה 17% מעלות החבישה:
 • 60% מעלות החבישה תמומן במסגרת הסל הבסיסי
 • מכבי זהב ממן 23% מעלות החבישה, ועד תקרה מצטברת לשנת חברות של 4,783 ₪, לאחר הורדת סכום ההחזר של הסל.
 

היכן

 • התאמת חבישת הלחץ: במכוני ריפוי בעיסוק במכבי או בבתי חולים.
 • ייצור החבישה: אצל ספקים שבהסכם עם מכבי:
  א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות
  אוריאל פ.ג. בע"מ.
 • אספקה: החבישה תגיע אל המכון לריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
 

הנחיות למימוש הזכאות

 1. נדרשת הפנייה של אחד המטפלים הבאים: אורטופד, כירורג, פיזיותרפיסט, כירורג פלסטי או רופא שיקומי. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר.
 2. אם התקבלה הפניה מרופא מכבי, יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי.
  אם התקבלה הפניה מרופא בית חולים,יש לפנות עם ההפנייה אל מכון ריפוי בעיסוק של מכבי או של בית החולים.
  לאיתור מכון ריפוי בעיסוק של מכבי >> (יפתח בדפדפן נפרד)
 3. המטפל במכון יתאים את חבישת הלחץ לצרכי החבר המבוטח וימלא טופס בו מצויין סוג חבישת הלחץ הדרוש.
 4. יש להביא את הטופס למרכז הרפואי לשם קבלת התחייבות.
 5. המרכז הרפואי יפיק את ההתחייבות, יגבה מהחבר המבוטח את ההשתתפות העצמית ויעביר לספק את ההתחייבות.
 6. הספק ייצר חבישת הלחץ בהתאם להזמנה וישלח אותה אל המכון לריפוי בעיסוק.
 7. הדרכה לשימוש בחבישה והמשך טיפול בהתאם לצורך יינתנו על ידי המטפל במכון.
 
במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
 • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו
 • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי
 • נכה משרד הביטחון בשיעור 20% ומעלה
 • נפגע תאונות דרכים
 • נפגע תאונת עבודה
 • מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >
למעט תעריפי התרופות, התקנון עדכני לינואר 2018. למחירון התרופות המעודכן >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו