07 יוני 2020 ט"ו סיון תש"פ

סדנאות מכבי

בקרוב - פתיחה מחודשת של הסדנאות תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות

בני 65 + הוסף
עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור