23 ינואר 2018 ז' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  24.08.2016 

מד סוכר רציף (לקריאה רציפה של סוכר) - תנאי הזכאות

מד סוכר רציף מאפשר ניטור של רמת הסוכר בדם באופן רציף במשך כל שעות היממה.
במסגרת הרחבת סל הבריאות בינואר 2014 הורחבה הזכאות לילדים הסובלים
ממחלת אגירת גליקוגן מסוג 1 ולילדים הסובלים מהיפראינסולינמיה.

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

הזכאות היא למכשירים הבאים:
 • MINILINK
 • GUARDIAN
 • FREESTYLE NAVIGATOR (רק לחברים שהמכשיר כבר בשימוש אצלם)
 • GUARDIAN 2
 • DEXCOM G4  - מותנה ברצף טיפולי או לבעלי משאבת אינסולין מסוג אנימאס
  

פירוט הזכאות

הזכאות משתנה על פי משתנים שונים:

חולי סוכרת סוג 1 בעלי התוויות רפואיות מסויימות

מי זכאי?

חברים מבוטחים מהקבוצות הבאות אשר עומדים בהתוויות הרפואיות המוגדרות שבהן ניתן המכשיר:
 

הזכאות

אספקה של המכשיר והאביזרים הנלווים הבאים:
 • מכשיר לקריאה רציפה של סוכר (סוג המכשיר ייקבע על ידי הרופא המטפל)
 • סנסורים (אביזרים מתכלים הדרושים להפעלה שוטפת של המכשיר).
 • קבלת המכשיר מותנית באישור מקדים של גורם מוסמך במכבי.

עלות

המכשיר והסנסורים יינתנו ללא השתתפות עצמית.

היכן

המכשיר יינתן באמצעות ספקים שבהסכם עם מכבי:
 • למכשירי MINILINK ו- GUARDIAN:
  אגנטק, טל' 1-800-611-888
 
הסנסורים לחודש הראשון יסופקו עם המכשיר. לאחר מכן תינתן אספקה שוטפת בסניפי מכבי פארם (בהצגת מרשם מהרופא המטפל)
לאיתור בית מרקחת >> (יפתח בדפדפן נפרד)

הנחיות ומידע

 • לקבלת המכשיר והסנסורים בפעם הראשונה, נדרשת המלצת רופא מטפל במכון סוכרת של מכבי או של בית חולים על גבי טופס מובנה, הקיים במכונים.
 
תהליך אישור המכשיר למטופל במכון של מכבי:
 1. הרופא ימלא הטופס ויפנה את החבר המבוטח למזכירות מכון הסוכרת לקבלת אישור למכשיר.
 2. המזכירה תקים בקשה לאישור התחייבות למכשיר עליו המליץ הרופא ולסנסורים.
 3. ההתחייבות תועבר לאישור הגורם המוסמך במכבי.
 4. לאחר קבלת האישור, החבר המבוטח יעודכן ע"י מזכירות המכון.
 5. הספק ייצור קשר טלפוני עם החבר המבוטח לתיאום אספקה והדרכה.
 
תהליך אישור המכשיר למטופל במכון בבית חולים:
 1. הרופא ימלא הטופס והחבר המבוטח יפנה עם ההמלצה אל משרד המרכז הרפואי לקבלת אישור למכשיר.
 2. המרכז הרפואי יקיים בקשה לאישור התחייבות למכשיר עליו המליץ הרופא ולסנסורים.
 3. ההתחייבות תועבר לאישור הגורם המוסמך במכבי.
 4. לאחר קבלת האישור, החבר המבוטח יעודכן על ידי המרכז הרפואי.
 5. הספק ייצור קשר טלפוני עם החבר המבוטח לתיאום אספקה והדרכה.
 
ניתן להשאיל את המכשיר לתקופת ניסיון בת חודש:
 • אם יוחלט להשאיר את המכשיר: יש לפנות אל הרופא המטפל לקבלת מרשמים בשוטף עבור הסנסורים.
 • אם יוחלט להחזיר את המכשיר: יש להחזיר ישירות לספק. על מנת להתנסות במכשיר ממותג אחר, יש לפנות אל הרופא המטפל, לקבל טופס המלצה חדש ולהתחיל בתהליך אישור מכשיר מחדש, כמפורט לעיל.
 
 • לקבלת סנסורים ממכבי פארם לשימוש השוטף, נדרש מרשם מרופא מטפל.

נשים חולות סוכרת סוג 1, אשר מתכננות הריון או שהן כבר בהריון

הזכאות

אספקה של המכשיר והאביזרים הנלווים הבאים:
 • מכשיר לקריאה רציפה של סוכר (סוג המכשיר ייקבע על ידי הרופא המטפל)
 • סנסורים (אביזרים מתכלים הדרושים להפעלה שוטפת של המכשיר).
 
הזכאות היא לתקופה של שנה וחצי בלבד, הכוללת את התקופה שלפני ההריון, ההריון עצמו וזמן משכב הלידה.
 • קבלת המכשיר מותנית באישור מקדים של גורם מוסמך במכבי.

עלות

ללא השתתפות עצמית.

היכן

המכשיר יינתן באמצעות ספקים שבהסכם עם מכבי:
 • למכשירי MINILINK ו- GUARDIAN:
  אגנטק, טל' 1-800-611-888
 
הסנסורים לחודש הראשון יסופקו עם המכשיר. לאחר מכן תינתן אספקה שוטפת בסניפי מכבי פארם (בהצגת מרשם מהרופא המטפל)
לאיתור בית מרקחת >> (יפתח בדפדפן נפרד)

הנחיות ומידע

 • לקבלת המכשיר והסנסורים בפעם הראשונה, נדרשת המלצת רופא מטפל במכון סוכרת של מכבי או של בית חולים, או מגניקולוג במרפאה להריון בסיכון גבוה של מכבי או בבית חולים.ההמלצה תינתן בטופס מובנה, הקיים במכונים למיניהם.
 
תהליך אישור המכשיר למטופלת במכון של מכבי:
 1. הרופא ימלא הטופס ויפנה את החברה המבוטחת למזכירות מכון הסוכרת לקבלת אישור למכשיר.
 2. המזכירה תקים בקשה לאישור התחייבות למכשיר עליו המליץ הרופא ולסנסורים.
 3. ההתחייבות תועבר לאישור הגורם המוסמך במכבי.
 4. לאחר קבלת האישור, החברה המבוטחת תעודכן ע"י מזכירות המכון.
 5. הספק ייצור קשר טלפוני עם החברה המבוטחת לתיאום אספקה והדרכה.
 
תהליך אישור המכשיר למטופלת במכון בבית חולים:
 1. הרופא ימלא הטופס והחברה המבוטחת תפנה עם ההמלצה אל המרכז הרפואי לקבלת אישור למכשיר.
 2. המרכז הרפואי יקיים בקשה לאישור התחייבות למכשיר עליו המליץ הרופא ולסנסורים.
 3. ההתחייבות תועבר לאישור הגורם המוסמך במכבי.
 4. לאחר קבלת האישור, החברה המבוטחת יעודכן על ידי המרכז הרפואי.
 5. הספק ייצור קשר טלפוני עם החברה המבוטחת לתיאום אספקה והדרכה.
 
ניתן להשאיל את המכשיר לתקופת ניסיון בת חודש:
 • אם יוחלט להשאיר את המכשיר: יש לפנות אל הרופא המטפל לקבלת מרשמים בשוטף עבור הסנסורים.
 • אם יוחלט להחזיר את המכשיר: יש להחזיר ישירות לספק. על מנת להתנסות במכשיר ממותג אחר, יש לפנות אל הרופא המטפל, לקבל טופס המלצה חדש ולהתחיל בתהליך אישור מכשיר מחדש, כמפורט לעיל.
 
 • לקבלת סנסורים ממכבי פארם לשימוש השוטף, נדרש מרשם מרופא מטפל.

ילדים עד גיל 18 הסובלים ממחלת אגירת גליקוגן מסוג 1

הזכאות

אספקה של המכשיר והאביזרים הנלווים הבאים:
 • מכשיר לקריאה רציפה של סוכר (סוג המכשיר ייקבע על ידי הרופא המטפל).
 • סנסורים (אביזרים מתכלים הדרושים להפעלה שוטפת של המכשיר).
 
 • קבלת המכשיר מותנית באישור מקדים של גורם מוסמך במכבי.
 

עלות

המכשיר והסנסורים יינתנו ללא השתתפות עצמית.

היכן

המכשיר יינתן באמצעות ספקים שבהסכם עם מכבי:
 • למכשירי MINILINK ו- GUARDIAN:
  אגנטק, טל' 1-800-611-888
 
הסנסורים לחודש הראשון יסופקו עם המכשיר. לאחר מכן תינתן אספקה שוטפת בסניפי מכבי פארם (בהצגת מרשם מהרופא המטפל).
לאיתור בית מרקחת >> (יפתח בדפדפן נפרד)

הנחיות ומידע

 • לקבלת המכשיר והסנסורים בפעם הראשונה, נדרשת המלצת רופא מטפל אנדוקרינולוג של מכבי או של בית חולים על גבי טופס מובנה.
 
תהליך אישור המכשיר:
 1. הרופא ימלא הטופס והחבר ההמבוטח יפנה עם ההמלצה אל המרכז הרפואי לקבלת אישור למכשיר.
 2. המרכז הרפואי יקיים בקשה לאישור התחייבות למכשיר עליו המליץ הרופא ולסנסורים.
 3. ההתחייבות תועבר לאישור הגורם המוסמך במכבי.
 4. לאחר קבלת האישור, החבר המבוטח יעודכן על ידי המרכז הרפואי.
 5. הספק ייצור קשר טלפוני עם החבר המבוטח לתיאום אספקה והדרכה.
 
ניתן להשאיל את המכשיר לתקופת ניסיון בת חודש:
 • אם יוחלט להשאיר את המכשיר: יש לפנות אל הרופא המטפל לקבלת מרשמים בשוטף עבור הסנסורים.
 • אם יוחלט להחזיר את המכשיר: יש להחזיר ישירות לספק. על מנת להתנסות במכשיר ממותג אחר, יש לפנות אל הרופא המטפל, לקבל טופס המלצה חדש ולהתחיל בתהליך אישור מכשיר מחדש, כמפורט לעיל.
 
 • לקבלת סנסורים ממכבי פארם לשימוש השוטף, נדרש מרשם מרופא מטפל.

ילדים עד גיל 18 הסובלים מהיפראינסולינמיה

הזכאות

אספקה של המכשיר והאביזרים הנלווים הבאים:
 • מכשיר לקריאה רציפה של סוכר (סוג המכשיר ייקבע על ידי הרופא המטפל).
 • סנסורים (אביזרים מתכלים הדרושים להפעלה שוטפת של המכשיר).
 
 • קבלת המכשיר מותנית באישור מקדים של גורם מוסמך במכבי.
 

עלות

המכשיר והסנסורים יינתנו ללא השתתפות עצמית.

היכן

המכשיר יינתן באמצעות ספקים שבהסכם עם מכבי:
 • למכשירי MINILINK ו- GUARDIAN:
  אגנטק, טל' 1-800-611-888
 
הסנסורים לחודש הראשון יסופקו עם המכשיר. לאחר מכן תינתן אספקה שוטפת בסניפי מכבי פארם (בהצגת מרשם מהרופא המטפל)
לאיתור בית מרקחת >> (יפתח בדפדפן נפרד)

הנחיות ומידע

 • לקבלת המכשיר והסנסורים בפעם הראשונה, נדרשת המלצת רופא מטפל אנדוקרינולוג של מכבי או של בית חולים על גבי טופס מובנה.
 
תהליך אישור המכשיר:
 1. הרופא ימלא הטופס והחבר המבוטח יפנה עם ההמלצה אל המרכז הרפואי לקבלת אישור למכשיר.
 2. המררכז הרפואי יקיים בקשה לאישור התחייבות למכשיר עליו המליץ הרופא ולסנסורים.
 3. ההתחייבות תועבר לאישור הגורם המוסמך במכבי.
 4. לאחר קבלת האישור, החבר המבוטח יעודכן על ידי המרכז הרפואי.
 5. הספק ייצור קשר טלפוני עם החבר המבוטח לתיאום אספקה והדרכה.
 
ניתן להשאיל את המכשיר לתקופת ניסיון בת חודש:
 • אם יוחלט להשאיר את המכשיר: יש לפנות אל הרופא המטפל לקבלת מרשמים בשוטף עבור הסנסורים.
 • אם יוחלט להחזיר את המכשיר: יש להחזיר ישירות לספק. על מנת להתנסות במכשיר ממותג אחר, יש לפנות אל הרופא המטפל, לקבל טופס המלצה חדש ולהתחיל בתהליך אישור מכשיר מחדש, כמפורט לעיל.
 
 • לקבלת סנסורים ממכבי פארם לשימוש השוטף, נדרש מרשם מרופא מטפל.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו