26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  17.03.2012  באדיבות ה 

זיהום חיידקי של הנרתיק, וגינוזיס חיידקי - מידע רפואי

Bacterial Vaginosis
מעודכן לתאריך  17.03.2012  באדיבות ה 

אבחון של וגינוזיס חיידקי

מומלץ לפנות לרופא בהקדם אם מופיעה הפרשה חריגה מהנרתיק. חשוב לאבחן וגינוזיס חיידקי על מנת לשלול זיהומים אחרים כגון טריכומונאס וגינליס (Trichomonas Vaginalis) או זיבה. זיהומים אלו עלולים אף הם לגרום להפרשה נרתיקית חריגה.

בדיקה

אבחון המצב יעשה לפי תיאור הסימפטומים ובדיקה נרתיקית. במהלך הבדיקה יתרשם הרופא מאופי ההפרשה, צבעה וריחה. הפרשה דלילה בעלת גוון אפרפר וריח לא נעים מן הנרתיק יצביעו בדרך כלל על וגינוזיס חיידקי. אצל נשים הפעילות מינית עלול להיות גורם אחר לתופעות אלו. על מנת לאשר או לשלול את האבחנה עשוי הרופא להפנותן לביצוע בדיקות נוספות.

בדיקות נוספות

הרופא עשוי ליטול דגימה מן ההפרשה למשטח. באמצעות מטוש או מקלון שבקצהו צמר גפן יאסוף הרופא דגימת תאים והפרשה מדופן הנרתיק. נטילת הדגימה אינה גורמת לכאב אך עלולה להיות כרוכה באי נוחות.
הדגימות ישלחו לבדיקה במעבדה. תוצאות יתקבלו בדרך כלל תוך מספר ימים.
לעתים עשוי הרופא לבדוק גם את רמת החומציות בנרתיק. בדיקה זו תבוצע גם כן באמצעות מטוש. הדגימה תיבדק על ידי נייר מיוחד המשנה את צבעו בתגובה לרמת החומציות (נייר זה מכונה נייר לקמוס). מידת חומציות העולה על 4.5 משמעותה וגינוזיס חיידקי.