21 ינואר 2020 כ"ד טבת תש"פ

הודעה על שינויים בתכניות שירותי הבריאות הנוספים "מגן כסף"-"מגן זהב"

שמירת זכויות מבוטחי "מגן כסף"

אני חבר ב"מגן כסף". קיבלתי בדואר מכתב המודיע לי כי תכנית "מגן כסף" עומדת להסגר. מה המשמעות עבורי?

תכנית "מגן כסף" נסגרת להצטרפות מבוטחים חדשים החל מיום 1.5.12. מי שחבר כיום ב"מגן כסף" יכול להישאר בתכנית וזכויותיו מתוקף תקנון השב"ן הקיים כיום לא ייפגעו.
כמו כן, קיימת האפשרות להצטרף לתכנית "מגן זהב" בכל עת.

אני חבר ב"מגן כסף". הבנתי כי התכנית עומדת להסגר החל מיום 1.5.12. אני צורך תרופה בהנחה מ"מגן כסף", האם אמשיך לקבל את ההנחה ברכישות הבאות?

תכנית "מגן כסף" תיסגר למצטרפים חדשים החל מיום 1.5.12. חברי "מגן כסף" הוותיקים רשאים להישאר בתכנית, הם ימשיכו לקבל הזכויות המגיעות להם מתוקף תקנון השב"ן הקיים כיום וזכויותיהם לא ייפגעו. לפיכך, אתה תוכל להמשיך ולקבל את ההנחה עבור התרופה אותה אתה צורך על פי כללי זכאות "מגן כסף".

מה הסיבה לסגירת תכנית "מגן כסף"? אני חבר ב"מגן כסף" הרבה שנים פתאום אני אשאר ללא זכויות אחרי ששילמתי כל השנים את דמי החבר כנדרש?

בשל מיעוט החברים שנותר בתכנית "מגן כסף", ובשל הרצון להעניק את מיטב הזכויות לחברינו, תיסגר התכנית להצטרפות חברים חדשים החל מיום 1.5.12.

 

חברי "מגן כסף" הוותיקים רשאים להישאר בתכנית, הם ימשיכו לקבל הזכויות המגיעות להם מתוקף תקנון השב"ן הקיים כיום וזכויותיהם לא ייפגעו. כמו כן, באפשרותם להצטרף לתכנית "מגן זהב" בכל עת.

תקופת המעבר לסגירת תכנית "מגן כסף"

עד מתי ניתן להירשם ל"מגן כסף"?
  1. מי שאינו חבר בשב"ן (שירותי בריאות נוספים) של מכבי כיום, יכול להירשם לתכנית "מגן כסף" עד ליום 30.4.12.
  2. חברים במכבי שחברים בתכנית "מגן זהב" יכולים להירשם לתכנית "מגן כסף" עד ליום 31.5.12.

תכנית "מגן כסף" תיסגר ב- 1.5.12 להצטרפות חברים חדשים ותיסגר ב- 31.7.12 להצטרפות חברי "מגן זהב".

אני חבר מכבי. הגשתי בקשה ב- 29.3.12 להצטרף ל"מגן כסף" שמעתי שהתכנית נסגרת. האם תקבלו אותי לתכנית? ומה זה אומר שהתכנית נסגרת?

תכנית "מגן כסף" נסגרת להצטרפות חברים חדשים החל מיום 1.5.12 ("היום הקובע"). ניתן להצטרף ל"מגן כסף" עד ליום 30.4.12 ולהישאר בתכנית ללא שינוי בזכויות הקיימות בה מתוקף תקנון השב"ן הקיים כיום. מאחר ובקשתך הוגשה בטרם היום הקובע, תוכל להצטרף ל"מגן כסף". חשוב לציין שגם תוכל לשקול להצטרף לתכנית "מגן זהב" בכל עת בהמשך.

עברתי מהכללית למכבי ואני אמור להתחיל להיות חבר במכבי ב- 1.5.12. ביקשתי להצטרף ל"מגן כסף" ומילאתי את הטפסים הנדרשים כבר בחודש מרץ. כעת שמעתי כי "מגן כסף" נסגר. מדוע? מה המשמעות? האם עלי לעשות משהו?

בשל מיעוט החברים שנותר בתכנית "מגן כסף", ובשל הרצון להעניק את מיטב הזכויות לחברינו , תיסגר התכנית להצטרפות חברים חדשים החל מיום 1.5.12, למעשה התכנית תאוחד עם "מגן זהב" שהינו הרובד הגבוה בו מוצעים למבוטחים מגוון כיסויים וזכויות רחב יותר.

 

חברי "מגן כסף" יכולים להישאר בתכנית וזכויותיהם מתוקף תקנון השב"ן הקיים כיום לא ייפגעו. מכיוון שאתה ביקשת להצטרף ל"מגן כסף" לפני ה- 1.5.12, אתה תצורף לתכנית ותוכל להישאר בה. חשוב לציין שגם תוכל לבקש להצטרף ל"מגן זהב" בכל עת.

אני חבר "מגן זהב" ותיק ואני רוצה לעבור לתכנית "מגן כסף". שמעתי שהתכנית נסגרת. האם אוכל להצטרף ל"מגן כסף" כעת?

עד ליום 31.7.12 חברי "מגן זהב" יכולים להצטרף לתכנית "מגן כסף". לאחר מועד זה התכנית תיסגר גם עבור חברי "מגן זהב". למעשה תכנית "מגן כסף" תאוחד עם "מגן זהב" שהינו הרובד הגבוה בו מוצעים לחברים מגוון כיסויים וזכויות רחב יותר, לרבות הכיסויים הכלולים כיום ב"מגן כסף".

אני עומד להשתחרר ב- 15.4.12 משירות בצה"ל. טרם גיוסי הייתי חבר במכבי בתכנית "מגן כסף" ואני רוצה לחדש חברותי בתכנית ביטוח זו. מה עלי לעשות כדי להצטרף?

תכנית "מגן כסף" נסגרת ב- 1.5.12 ותאוחד למעשה עם תכנית "מגן זהב" - שהינו הרובד הגבוה בו מוצעים לחברים מגוון כיסויים וזכויות רחב יותר. על כן אנו ממליצים להצטרף ל"מגן זהב" וליהנות מהזכויות הרבות שהתכנית מציעה.

 

הצטרפותך כחייל משוחרר ל"מגן זהב" אינה כרוכה בעבורך בתקופות המתנה לקבלת הזכויות.  כמו כן - במידה ולא מימשת זכאותך לפטור של שנה מדמי החבר טרם גיוסך - תוכל לעשות זאת כעת. אנא פנה לסניף מכבי הקרוב לבירור זכאותך.

 

עם זאת, במידה ותרצה, עד ליום 30.4.12 תוכל לחזור ולהיות מבוטח ב"מגן כסף" וזכויותיך בתכנית מתוקף תקנון השב"ן הקיים כיום לא ייפגעו.

אני חברה ב"מגן כסף", ילדתי את בני במזל טוב לפני שבועיים. קראתי בעיתון כי התכנית עומדת להסגר. אני רוצה לצרף גם את בני ל"מגן כסף", האם אוכל לעשות זאת כעת?

תכנית "מגן כסף" נסגרת ב- 1.5.12 למצטרפים חדשים ותאוחד למעשה עם "מגן זהב", שהינו הרובד הגבוה בו מוצעים לחברים מגוון כיסויים וזכויות רחב יותר. על כן אנו ממליצים להצטרף ל"מגן זהב" וליהנות מהזכויות הרבות שהתכנית מציעה. צירוף בנך ל"מגן זהב" אינו כרוך בתקופות המתנה בעבורו לשם קבלת הזכויות.

 

במידה ואינך חפצה בכך, ותרצי בכל זאת לצרף את בנך ל"מגן כסף" תוכלי לעשות כן וזאת במידה ובקשתכם לרישום הרך הנולד תהיה עד ליום 30.4.12 . הצטרפותו של בנך ל"מגן כסף" ו/או הישארותך בתכנית, לא תפגע בזכויות המגיעות לכם מתוקף תקנון השב"ן הקיים כיום.