26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  10.11.2021 

חיסון אנטי D

Anti-D Immunoglobulin
מעודכן לתאריך  10.11.2021 

מהו חיסון אנטי D?

חיסון אנטי D נועד למנוע התפתחות נוגדנים נגד כדוריות דם אדומות מסוג Rh חיובי אצל אנשים שסוג דמם Rh שלילי. חשיפה לנוגדנים אלו עלולה לגרום למחלה המוליטית שמשמעותה הרס של תאי דם בעלי גורם Rh חיובי.
מצב זה עלול לקרות בעיקר כאשר:
 • אישה עם סוג דם Rh שלילי נושאת ברחמה עובר שסוג דמו Rh חיובי.
 • אדם שדמו Rh שלילי מקבל עירוי דם או מוצרי דם המכילים כדוריות דם אדומות מסוג Rh חיובי (מצב נדיר).
 
סוג הדם נקבע לפי מבנים חלבוניים המכונים 'אנטיגנים' הנמצאים על פני השטח של מעטפת כדורית הדם האדומה.
קיימים שני סוגי אנטיגנים עיקריים, A ו- B. אלו מגדירים ארבע קבוצות סוג דם:
 • סוג דם A – כאשר על פני שטח כדורית הדם האדומה אנטיגן מסוג A.
 • סוג דם B – כאשר על פני שטח כדורית הדם האדומה אנטיגן מסוג B.
 • סוג דם AB - כאשר על פני שטח כדורית הדם האדומה אנטיגנים מסוג A ו- B.
 • סוג דם O – כאשר על פני שטח כדורית הדם אין אנטיגנים מכל סוג.
 
חלבון נוסף הנמצא על פני שטח כדוריות הדם נקרא גורם רזוס (Rh Factor). החלבון נוכח אצל מרבית האוכלוסייה שמוגדרת כבעלת Rh חיובי, ורק מיעוטה חסרה את החלבון (ולכן מוגדרת כבעלת Rh שלילי).
כך לדוגמה, דם שסוגו A בעל גורם Rh חיובי יהיה A+ ואילו דם מסוג O בעל גורם Rh שלילי יוגדר כסוג דם O-.
חשיפת מערכת הדם לכדוריות דם זרות בעלות אנטיגנים שונים תגרום להתפתחות נוגדנים לאנטיגנים זרים אלו. במהלך ההריון ישנה חשיבות רבה לגורם Rh משום שיתכן מצב בו האישה ההרה בעלת Rh שלילי ואילו עוברה בעל Rh חיובי. במצבים הבאים קיים סיכון שהאם תפתח נוגדנים כנגד כדוריות הדם האדומות של העובר:
 • חדירת כמות קטנה של דם עוברי למחזור הדם של האם (Feto-Maternal Transfusion).
 • בדיקות פולשניות כגון דיקור מי שפיר, בדיקת סיסי שלייה או הפרדה ידנית של השלייה.
 • דימום או סיבוכי הריון אחרים.
 • פגיעה בבטן האישה ההרה.
 • הפלה (יזומה או עצמונית).
 • לידת עובר שסוג דמו Rh חיובי.
 
במידה שתחול חשיפה חוזרת של האישה ההרה לדמו של העובר או היילוד, הנוגדנים שהיא פיתחה עלולים לפגוע בכדוריות הדם האדומות שלו ולגרום להרס שלהן ולמחלה המכונה 'מחלה המוליטית של היילוד'.
כמו כן, אם בהריון הבא סוג דמו של העובר יהיה Rh חיובי, נוגדנים מדמה של האם נגד גורם Rh יחצו את השלייה, יגיעו אל מחזור דמו של העובר ויפגעו בכדוריות הדם האדומות שלו. מצב זה עלול לגרום לאנמיה אצל העובר או היילוד ולצהבת של היילוד.

החיסון ומטרתו

חיסון אנטי D מכיל נוגדנים ייחודיים הנקראים אימונוגלובולין G. נוגדני אנטי D מנטרלים אנטיגנים מסוג Rh חיובי שחדרו ממחזור הדם של העובר למחזור הדם של האם. כך נמנע ייצור הנוגדנים נגד גורם Rhבדמו של העובר ונמנעת התפתחות הרגישות (סנסיטיזציה) לגורם Rh אצל האם.
בנוסף מונע החיסון התפתחות מחלה המוליטית של היילוד וכן את סיבוכיה בקרב עוברים בעלי סוג דם Rh חיובי.
נוגדני אנטי D מופקים מתרומות דם של אנשים בעלי Rh שלילי שנחשפו לסוג דם Rh חיובי בעבר.

החיסון בישראל

על פי הנחיות משרד הבריאות, החיסון ניתן באופן שגרתי לנשים הרות שסוג דמן הוא Rh שלילי. החיסון מוזרק פעמיים: החל משבוע 28 להריון ובכפוף לתוצאת בדיקת דם לסקר נוגדנים, ולאחר הלידה.
החיסון ניתן גם לאנשים בעלי דם מסוג Rh שלילי שמקבלים עירוי דם מסוג Rh חיובי.