18 יולי 2019 ט"ו תמוז תשע"ט

מום מולד (פגם מולד,
birth defect, Congenital defect)

פגם הקיים במועד הלידה שנגרם תוך כדי התפתחות העובר ברחם, עקב גורמים תורשתיים או סביבתיים.
מומים מולדים יתכנו בעקבות הדבקה במחלות כגון אדמת או טוקסופלזמה, לאחר חשיפה לנגיף הציטו מגלו (CMV) או עקב חשיפה לחומרים טרטוגנים. מומים מולדים עלולים להתבטא בפגיעה גופנית או שכלית וחלקם בא לידי ביטוי רק חודשים או שנים לאחר הלידה.