19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

קרום בתולים (Hymen, maidenhead, virginal membrane)

רקמת חיבור דקה המקיפה את פתח הנרתיק שבמרכזה פתח המאפשר את זרימת הדימום הווסתי. במקרים נדירים חסר פתח זה ויש לבצע חיתוך של הקרום. 
קרום הבתולים נוצר בעובר ולכן לכל נערה קרום בתולים. הקרום עלול להיקרע בעקבות קיום יחסי מין הכוללים חדירה לנרתיק, החדרת טמפון ופעילות ספורטיבית.