20 מאי 2019 ט"ו אייר תשע"ט

עדכון פרטים אישיים במכבי

כל ההנחיות לעדכון סיסמה ופרטים אישיים באתר מכבי Online ובאפליקציית מכבי בסלולר
 עדכון פרטים אישיים ב Online

מי יכול לעדכן פרטים באתר מכבי Online ובאפליקציה?

חברי מכבי מגיל 18 ומעלה, בעלי סיסמה לשירותים הדיגיטליים.
חברים מתחת לגיל 18 - יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף).

אילו פרטים אפשר לעדכן?

 • טלפון ופקס
 • כתובת מגורים
 • כתובת לקבלת דואר
 • כתובת דואר אלקטרוני
 • סיסמה לשירותים הדיגיטליים
 

אילו פעולות נוספות אפשר לבצע?

 • להירשם כחברים עם מוגבלות בשמיעה או בראייה, על מנת לקבל שירותים מיוחדים כמו קבלת חומרי מידע בדוא"ל, פנייה לרופאים בכתב ללא הגבלה ועוד. הנחיות לרישום >
 • צפייה בוותק: אפשר לצפות בתאריך ההצטרפות שלכם לביטוח המשלים, לקרן מכבי ולביטוח הסיעודי "מכבי סיעודי". הנחיות לצפיה בוותק >

 

הנחיות לשימוש בשירות

באפליקציית מכבי בסלולר

 
לחצו על "פעולות ומידע" בדף הראשי של האפליקציה. לאחר מכן תתבקשו להזדהות באמצעות הקלדת מספר זהות וסיסמה.
הגעה לאזור פעולות ומידע באפליקציה
 במסך "פעולות ומידע" לחצו על "עדכון פרטים אישיים".
במסך הבא תוכלו לערוך את הפרטים שלכם: טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני עוד.
 לחצו על "שמירה" בתחתית המסך כדי לשמור את השינויים ולחזור למסך פעולות ומידע.
אזור פעולות ומידע ומסך עדכון פרטים אישיים

רישום חברים עם מוגבלות בשמיעה או בראייה

בעמוד "עדכון פרטים אישיים" ניתן להירשם כחברים עם מוגבלות בשמיעה ו/או בראייה, לקבלת שירותים מיוחדים.
תחת הכותרת "שפה מועדפת לקבלת שירות ורישום להערות", סמנו את המשבצת הרלוונטית:
 • מוגבלות בראייה /קריאה
 • מוגבלות בשמיעה / דיבור
 
לאחר מכן לחצו על הכפתור "שמור שינויים" בתחתית העמוד.

באתר מכבי Online

התחברו לאתר מכבי Online באמצעות הקלדת מספר תעודת זהות וסיסמה.
לחצו על "פעולות ומידע" בסרגל העליון, ולאחר מכן לחצו על "עדכון פרטים וסיסמה" בתפריט השמאלי.
מסך עדכון פרטים וסיסמה
בעמוד זה תוכלו לערוך את הפרטים שלכם, כמו מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ועוד.
בסיום, לחצו על "שמור שינויים" כדי לשלוח את העדכון למערכת מכבי.

רישום חברים עם מוגבלות בשמיעה או בראייה

בעמוד "עדכון פרטים אישיים" ניתן להירשם כחברים עם מוגבלות בשמיעה ו/או בראייה, לקבלת שירותים מיוחדים.
תחת הכותרת "שפה מועדפת לקבלת שירות ורישום להערות", סמנו את המשבצת הרלוונטית:
 • מוגבלות בראייה /קריאה
 • מוגבלות בשמיעה / דיבור
 
 
לאחר מכן לחצו על הכפתור "שמור שינויים" בתחתית העמוד.

צפייה בתאריך ההצטרפות לביטוח המשלים, לקרן מכבי ולמכבי סיעודי

באתר מכבי Online אפשר לצפות בתאריך ההצטרפות שלכם לביטוח המשלים (מכבי שלי, מכבי זהב ומכבי כסף), לקרן מכבי ולביטוח הסיעודי "מכבי סיעודי".
לצפייה בתאריך ההצטרפות שלכם, התחברו לאתר מכבי Online וללחוץ על "פעולות ומידע" בסרגל העליון.
לאחר מכן, לחצו על "עדכון פרטים וסיסמה" בתפריט השמאלי. תחת הכותרת "פרטים אישיים", לחצו על "אישור ותק ביטוחי":
לאחר מכן יופיעו על המסך תאריכי ההצטרפות לביטוח המשלים, לקרן מכבי ולמכבי סיעודי, נכון ליום זה. אפשר להדפיס את הנתונים או לשמור אותם כקובץ על המחשב.
 • חברים שעברו למכבי מקופת חולים אחרת – יוצג תאריך ההצטרפות לביטוח המשלים בקופה שממנה עבר למכבי, בתנאי שהתקיים רצף ביטוחי בעת המעבר למכבי.
 • קטינים – יוצג תאריך ההצטרפות לביטוח המשלים של ההורה בעל הוותק הארוך ביותר מבין ההורים.
 • אם ביום הפקת האישור אינכם מבוטחים בביטוח המשלים, בקרן מכבי או בביטוח הסיעודי - לא יופיע מידע על תאריך ההצטרפות לתכניות אלה.
   
לא מצאת פתרון? פנו אלינו