20 יוני 2018 ז' תמוז תשע"ח
עדכון אחרון:  01.10.2017 

בדיקת צ'יפ גנטי - תנאי הזכאות

בדיקה לאיתור פגמים כרומוזומליים בחומר התורשתי (CMA (CGH

צ'יפ גנטי היא שיטה לסריקת אזורים נרחבים של החומר התורשתי של הנבדק. באמצעות בדיקת צ'יפ גנטי ניתן לאתר תסמונות גנטיות רבות אשר אינן ניתנות לאיתור בשיטות אחרות.
עדכון אחרון:  01.10.2017 

זכויות חברי מכבי שלי

לבדיקת צ'יפ גנטי זכאים:

נשים הרות בכל גיל

 • זכאות הנובעת מסל הבריאות הממלכתי - כלל חברות מכבי - הבדיקה של אישה שקבלה המלצה מיועץ גנטי, ואשר מתבצעת בבית חולים ציבורי, על ידי רופא בית החולים, ממומנת על ידי משרד הבריאות. בדיקה זו הוכנסה לסל הבריאות הממלכתי בתאריך 7.5.2012.
 • זכאות הנובעת מ'מכבי זהב' - החל מיום 1.1.2016 בדיקת צ'יפ גנטי תינתן ללא עלות נוספת מעבר לעלות המשולמת על דיקור מי שפיר, וזאת לנשים הרות שקיבלו המלצה לביצוע הבדיקה מיועץ גנטי או מגנטיקאי, בהתאם לקריטריונים של משרד הבריאות ובהתאם למסלולים המפורטים בזכאות.
  ההמלצה צריכה להינתן לאישה ההרה לפני ביצוע בדיקת דיקור סיסי שליה, או דיקור מי שפיר או דיקור חבל טבור, ובכול מקרה לא כחלק מבירור המתבצע לאחר הפסקת הריון. למידע נוסף על זכאות דיקור מי שפיר >
 • זכאות הנובעת ממכבי שלי - חברות מכבי שלי - יכולות לבצע את הבדיקה גם במסגרת פרטית, אף אם לא קבלו המלצה של יועץ גנטי. ההחזר יתבצע על פי תנאי "צ'ק כיסוי להריון ולידה", לאחר ניכוי המגיע לאישה במסגרת מכבי זהב (אם מגיע). לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>
שימו לב, הדגימה לבדיקה ניטלת במהלך דיקור מי שפיר

ילדים עד גיל 5

הבדיקה לילדים עד גיל 5 שאובחנו על הרצף האוטיסטי או כבעלי עיכוב התפתחותי ממומנת על ידי משרד הבריאות. בדיקה זו הוכנסה לסל הבריאות בתאריך 1.5.2013.
 

בדיקת צ'יפ גנטי לנשים בהריון

זכויות הנובעות מסל הבריאות הממלכתי

בדיקה בבית חולים ציבורי, על ידי רופא בית החולים, למי שקיבלה המלצה מיועץ גנטי

הזכאות

בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים בהריון שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.

עלות

ללא עלות. הבדיקה ממומנת על ידי משרד הבריאות.

היכן

במעבדה בבית החולים שאליו מפנה היועץ הגנטי את האישה.

תהליך מימוש הזכאות

נשים שעברו ייעוץ גנטי וקיבלו המלצה מהיועץ הגנטי לביצוע בדיקה זו, יפנו ישירות למעבדה בבית החולים שאליו הופנתה. אין צורך לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי.

הבהרות

משרד הבריאות מממן את ביצוע הבדיקה הכלולה בסל הבריאות הממלכתי, בתנאי שהיא מתבצעת בבית חולים ציבורי, על ידי רופא בית החולים. משרד הבריאות לא מממן ביצוע בדיקה, או ניתוח תוצאותיה על ידי רופא פרטי.

זכויות הנובעות ממכבי זהב

ביצוע בדיקה לנשים שקיבלו המלצה מגנטיקאי

חברות מכבי זהב שקיבלו המלצה רפואית, בהתאם לקריטריונים רפואיים של משרד הבריאות לביצוע בדיקת "צ'יפ גנטי" מיועץ גנטי, יוכלו לבצע את הבדיקה במסגרת מסלולי הבחירה של דיקור מי שפיר, לרבות העלות המפורטת בזכאות.
נשים מתחת לגיל 35 - בדיקה בעקבות המלצה רפואית בהתאם לקריטריונים רפואיים של משרד הבריאות, עם בחירה של הרופא המבצע:
נשים מעל גיל 35 - ביצוע בדיקה בעקבות המלצה רפואית בהתאם לקריטריונים רפואיים של משרד הבריאות, עם בחירה של הרופא המבצע:
 

 הנחיות ומידע

לקבלת החזר יש להעביר מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
את המסמכים ניתן להעביר ברכים הבאות:

זכויות הנובעות ממכבי שלי

בדיקה במסגרת פרטית, ללא המלצה רפואית

הזכאות

בדיקת צ'יפ גנטי לנשים הרות שלא קיבלו המלצת יועץ גנטי, ואשר מתבצעת באופן פרטי. הבדיקה מתבצעת במסגרת הליך דיקור מי שפיר.
תקופת המתנה  - 6 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי >

עלות

סכום ההחזר נובע הן מזכאות 'מכבי שלי' (למי שזכאית להחזר במסגרת זו) והן מהיתרה העומדת לרשות האישה במסגרת 'צ'ק כיסוי הריון ולידה'.
 • מי שאינה זכאית להחזר במסגרת 'מכבי שלי', תקבל החזר במסגרת 'צ'ק כיסוי הריון ולידה'. ההחזר הוא בשיעור של 75% מעלות הבדיקה, ועד לתקרת ניצול מצטברת מסכום של  8,000 ₪  אשר מכיל הצ'ק (לכול הריון, עד 3 הריונות).
 • מי שזכאית להחזר במסגרת 'מכבי שלי', ראשית תקבל החזר במסגרת זו. יתרת סכום ההחזר תנוצל ממסגרת ''צ'ק כיסוי הריון ולידה' על פי האמור לעיל.

היכן

במסגרות פרטיות.

תהליך מימוש הזכאות

 • לקבלת ההחזר מזכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה, יש לגשת למשרד הסניף במרכז רפואי של מכבי עם קבלה וחשבונית מס מקוריות.
 • בבקשת ההחזר יש לציין במפורש את תאריך הכניסה להריון.
  לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן חדש).
 
לקבלת החזר יש להעביר מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
את המסמכים ניתן להעביר ברכים הבאות:
 • באמצעות מעטפת אלתור המסופקות במרכז הרפואי.
 • באמצעות דואר רשום למרכז הרפואי.
 • בפנייה ישירה למרכז הרפואי.
  לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן חדש).

בדיקת צ'יפ גנטי לילדים

זכויות הנובעות מסל הבריאות הממלכתי

בדיקה לילדים עד גיל 5 שאובחנו על הרצף האוטיסטי או כבעלי עיכוב התפתחותי

הזכאות

בדיקת "צ'יפ גנטי" למי שאובחנו כבעלי פיגור התפתחותי, וקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.
 • הזכאות לבדיקה זו מחליפה את הזכאות לבדיקת קריוטיפ – לא יינתן אישור ממכבי לביצוע שתי הבדיקות. מי שיאושר לו ביצוע בדיקה זו על חשבון מכבי, לא יקבל אישור גם לביצוע בדיקת קריוטיפ.

עלות

ללא עלות.

היכן

במעבדות מכבי המבצעות בדיקת צ'יפ גנטי.
לרשימת המעבדות

תהליך מימוש הזכאות

 1.  נדרשת הפניית רופא מטפל מכל תחום שהוא (כגון רופא ילדים, משפחה, נוירולוג ילדים, יועץ גנטי או פסיכיאטר), אשר ימליץ על ייעוץ גנטי ועל ביצוע בדיקה זו.
 2. אם הייעוץ הגנטי מבוצע במכבי, והיועץ הגנטי יימצא לנכון להמליץ על הבדיקה, הוא יעביר את המלצתו ישירות אל הגורם המאשר במכבי.
  אם הייעוץ הגנטי מבוצע באופן פרטי, והיועץ הגנטי ממליץ על ביצוע הבדיקה, על ההורים להעביר את ההמלצה אל הרופא המטפל במכבי, לשם העברתה על ידו לגורם המאשר במכבי.
 3. הודעה על אישור, או על אי-אישור ביצוע הבדיקה, תועבר על ידי הרופא המטפל לידי ההורים.
 4. תוצאות הבדיקה יישלחו ליועץ הגנטי שהמליץ על ביצועה, לשם עדכון המשפחה ומתן המלצות להמשך ייעוץ, על פי נסיבות המקרה.

הנחיות ומידע


לקבלת החזר יש להעביר מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
את המסמכים ניתן להעביר ברכים הבאות:
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו