18 פברואר 2019 י"ג אדר תשע"ט
עדכון אחרון:  01.10.2017 

בדיקת צ'יפ גנטי - תנאי הזכאות

בדיקה לאיתור פגמים כרומוזומליים בחומר התורשתי (CMA (CGH

צ'יפ גנטי היא שיטה לסריקת אזורים נרחבים של החומר התורשתי של הנבדק. באמצעות בדיקת צ'יפ גנטי ניתן לאתר תסמונות גנטיות רבות אשר אינן ניתנות לאיתור בשיטות אחרות.
עדכון אחרון:  01.10.2017 

זכויות חברי מכבי זהב

לבדיקת צ'יפ גנטי זכאים:

נשים הרות

נשים הרות שקיבלו המלצה מיועץ גנטי לביצוע בדיקת צ'יפ גנטי, זכאיות לביצוע בדיקת צ'יפ גנטי במהלך בדיקת דיקור מי שפיר, ללא עלות נוספת מעבר לעלות המשולמת על דיקור מי שפיר. לזכאות המלאה של דיקור מי שפיר >
חברות מכבי זהב שזכאיות לביצוע דיקור מי שפיר באסותא או בבית חולים פרטי, יכולות לבצע בדיקת צ'יפ גנטי במהלך הדיקור ללא תוספת עלות מעבר לעלות של בדיקת מי שפיר, אם יש ברשותן המלצה מיועץ גנטי לביצוע בדיקת צ'יפ גנטי.

ילדים עד גיל 5

ילדים עד גיל 5 שאובחנו על הרצף האוטיסטי או כבעלי עיכוב התפתחותי זכאים לבדיקה ללא עלות.
 

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי

בדיקה לנשים בהריון - במהלך דיקור מי שפיר בבית חולים ציבורי

הזכאות

בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים בהריון שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי. הבדיקה תיערך במהלך בדיקת דיקור מי שפיר, ובלבד שהדיקור מתבצע בבית חולים ציבורי על ידי רופא בית החולים. לזכאות דיקור מי שפיר >

עלות

ללא עלות נוספת, מעבר לעלות של בדיקת מי שפיר.

היכן

במעבדה בבית החולים שאליו מפנה היועץ הגנטי את האישה.

תהליך מימוש הזכאות

 • נשים שעברו ייעוץ גנטי וקיבלו המלצה מהיועץ הגנטי לביצוע בדיקה זו, יפנו ישירות למעבדה בבית החולים שאליו הופנתה.
 • אין צורך לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי.
 • אין צורך בטופס התחייבות.

מידע והבהרות

משרד הבריאות מממן את ביצוע הבדיקה הכלולה בסל הבריאות הממלכתי, בתנאי שהיא מתבצעת בבית חולים ציבורי, על ידי רופא בית החולים. משרד הבריאות לא מממן ביצוע בדיקה, או ניתוח תוצאותיה על ידי רופא פרטי.

בדיקה לילדים עד גיל 5 שאובחנו על הרצף האוטיסטי או כבעלי עיכוב התפתחותי

הזכאות

בדיקת "צ'יפ גנטי" לילדים עד גיל 5 שאובחנו כבעלי פיגור התפתחותי, וקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי. 

עלות

ללא עלות.

היכן

במעבדות מכבי המבצעות בדיקת צ'יפ גנטי.
לרשימת המעבדות

תהליך מימוש הזכאות

 1.  נדרשת הפניית רופא מטפל מכל תחום שהוא (כגון רופא ילדים, משפחה, נוירולוג ילדים, יועץ גנטי או פסיכיאטר), אשר ימליץ על ייעוץ גנטי ועל ביצוע בדיקה זו.
 2. אם הייעוץ הגנטי מבוצע במכבי, והיועץ הגנטי יימצא לנכון להמליץ על הבדיקה, הוא יעביר את המלצתו ישירות אל הגורם המאשר במכבי.
  אם הייעוץ הגנטי מבוצע באופן פרטי, והיועץ הגנטי ממליץ על ביצוע הבדיקה, על ההורים להעביר את ההמלצה אל הרופא המטפל במכבי, לשם העברתה על ידו לגורם המאשר במכבי.
 3. הודעה על אישור, או על אי-אישור ביצוע הבדיקה, תועבר על ידי הרופא המטפל לידי ההורים.
 4. תוצאות הבדיקה יישלחו ליועץ הגנטי שהמליץ על ביצועה, לשם עדכון המשפחה ומתן המלצות להמשך ייעוץ, על פי נסיבות המקרה.

בדיקה לאחר הפסקת הריון

הזכאות

בדיקת "צ'יפ גנטי" לוולד מת לצורך בירור סיבת הפסקת ההריון, כולל לידה שקטה.
הבדיקה תתבצע רק בהפניית יועץ גנטי ובאישור מקדים של מכבי.

עלות

ללא עלות.

היכן

תהליך מימוש הזכאות

 1. נדרשת הפניה לביצוע הבדיקה מיועץ גנטי.
 2. את הפניית היועץ הגנטי יש להעביר למרכז הרפואי (הסניף) לשם קבלת אישור לטופס התחייבות.
 3. לאחר קבלת אישור וטופס התחייבות, יש לקבוע תור לביצוע הבדיקה בבית חולים.
 4. תוצאות הבדיקה יישלחו ליועץ הגנטי שהמליץ על ביצועה, לשם עדכון החברה.

תוספת זכויות לחברות מכבי זהב

בדיקה לנשים בהריון - במהלך דיקור מי שפיר באסותא או בבית חולים פרטי

הזכאות

חברות מכבי זהב שזכאיות לביצוע דיקור מי שפיר באסותא או בבית חולים פרטי, יכולות לבצע בדיקת צ'יפ גנטי במהלך הדיקור ללא תוספת עלות, בתנאי שיש ברשותן המלצה מיועץ גנטי לביצוע בדיקת צ'יפ גנטי.

עלות

ללא עלות נוספת, מעבר לעלות בדיקת דיקור מי שפיר: 
 

היכן

בבית חולים אסותא או בבית חולים פרטי שבו מתבצעת בדיקת דיקור מי שפיר.

תהליך מימוש הזכאות

 • נשים שעברו ייעוץ גנטי וקיבלו המלצה מהיועץ הגנטי לביצוע בדיקה זו, יפנו ישירות למעבדה בבית החולים שאליו הופנתה. אין צורך לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי. אין צורך בטופס התחייבות. 
 • בדיקה אצל רופא פרטי - לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בתיבת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • הפניית היועץ הגנטי לביצוע בדיקת צ'יפ גנטי
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות, שעליהן רשום שם הרופא המבצע את הבדיקה.
  • מסמך סיכום הבדיקה, הכולל את פרטי בית החולים שבו בוצעה הבדיקה וחתום על ידי הרופא המבצע.
 

מידע והנחיות

 • לא יינתן החזר במידה רופא מכבי מבצע את הבדיקה במסגרת פרטית .
 • ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא מדקר במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו