22 מאי 2018 ח' סיון תשע"ח
עדכון אחרון:  01.10.2017 

בדיקת צ'יפ גנטי - תנאי הזכאות

בדיקה לאיתור פגמים כרומוזומליים בחומר התורשתי (CMA (CGH

צ'יפ גנטי היא שיטה לסריקת אזורים נרחבים של החומר התורשתי של הנבדק. באמצעות בדיקת צ'יפ גנטי ניתן לאתר תסמונות גנטיות רבות אשר אינן ניתנות לאיתור בשיטות אחרות.
עדכון אחרון:  01.10.2017 

זכויות חברי מכבי כסף

לחברי מכבי כסף אין זכאות מיוחדת. הזכאות היא בהתאם לסל הבסיסי של מכבי.

לבדיקת צ'יפ גנטי זכאים:
  • נשים הרות בכל גיל - כלל חברות מכבי - הבדיקה של אישה שקבלה המלצה מיועץ גנטי, ואשר מתבצעת בבית חולים ציבורי, על ידי רופא בית החולים, ממומנת על ידי משרד הבריאות. בדיקה זו הוכנסה לסל הבריאות הממלכתי בתאריך 7.5.2012. שימו לב, הדגימה לבדיקה ניטלת במהלך דיקור מי שפיר
  • ילדים עד גיל 5 - הבדיקה לילדים עד גיל 5 שאובחנו על הרצף האוטיסטי או כבעלי עיכוב התפתחותי ממומנת על ידי משרד הבריאות. בדיקה זו הוכנסה לסל הבריאות בתאריך 1.5.2013

בדיקת צ'יפ גנטי לנשים בהריון

זכויות הנובעות מסל הבריאות הממלכתי

בדיקה בבית חולים ציבורי, על ידי רופא בית החולים, למי שקיבלה המלצה מיועץ גנטי

הזכאות

בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים בהריון שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.

עלות

ללא עלות. הבדיקה ממומנת על ידי משרד הבריאות.

היכן

במעבדה בבית החולים שאליו מפנה היועץ הגנטי את האישה.

תהליך מימוש הזכאות

נשים שעברו ייעוץ גנטי וקיבלו המלצה מהיועץ הגנטי לביצוע בדיקה זו, יפנו ישירות למעבדה בבית החולים שאליו הופנתה. אין צורך לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי.

הבהרות

משרד הבריאות מממן את ביצוע הבדיקה הכלולה בסל הבריאות הממלכתי, בתנאי שהיא מתבצעת בבית חולים ציבורי, על ידי רופא בית החולים. משרד הבריאות לא מממן ביצוע בדיקה, או ניתוח תוצאותיה על ידי רופא פרטי.

בדיקת צ'יפ גנטי לילדים

בדיקה לילדים עד גיל 5 שאובחנו על הרצף האוטיסטי או כבעלי עיכוב התפתחותי

הזכאות

בדיקת "צ'יפ גנטי" למי שאובחנו כבעלי פיגור התפתחותי, וקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.
  • הזכאות לבדיקה זו מחליפה את הזכאות לבדיקת קריוטיפ – לא יינתן אישור ממכבי לביצוע שתי הבדיקות. מי שיאושר לו ביצוע בדיקה זו על חשבון מכבי, לא יקבל אישור גם לביצוע בדיקת קריוטיפ.

עלות

ללא עלות.

היכן

במעבדות מכבי המבצעות בדיקת צ'יפ גנטי.
לרשימת המעבדות

תהליך מימוש הזכאות

  1.  נדרשת הפניית רופא מטפל מכל תחום שהוא (כגון רופא ילדים, משפחה, נוירולוג ילדים, יועץ גנטי או פסיכיאטר), אשר ימליץ על ייעוץ גנטי ועל ביצוע בדיקה זו.
  2. אם הייעוץ הגנטי מבוצע במכבי, והיועץ הגנטי יימצא לנכון להמליץ על הבדיקה, הוא יעביר את המלצתו ישירות אל הגורם המאשר במכבי.
    אם הייעוץ הגנטי מבוצע באופן פרטי, והיועץ הגנטי ממליץ על ביצוע הבדיקה, על ההורים להעביר את ההמלצה אל הרופא המטפל במכבי, לשם העברתה על ידו לגורם המאשר במכבי.
  3. הודעה על אישור, או על אי-אישור ביצוע הבדיקה, תועבר על ידי הרופא המטפל לידי ההורים.
  4. תוצאות הבדיקה יישלחו ליועץ הגנטי שהמליץ על ביצועה, לשם עדכון המשפחה ומתן המלצות להמשך ייעוץ, על פי נסיבות המקרה.

הנחיות ומידע


לקבלת החזר יש להעביר מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
את המסמכים ניתן להעביר ברכים הבאות:
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו