24 מאי 2019 י"ט אייר תשע"ט

הורמון אדרנוקורטיקוטרופי
(הורמון בלוטת יותרת המוח,
Adrenocorticotrophic hormone, ACTH)

הורמון המיוצר ומופרש מבלוטת יותרת המוח ומגרה את בלוטות יותרת הכליה (האדרנל) להפריש את ההורמונים קורטיזול ואלדוסטרון המכונים הורמונים קורטיקוסטרואידים. 
ACTH מופרש באופן מחזורי במשך היממה (רמתו גבוהה בבוקר ונמוכה בערב).