20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

אלקטרומיוגרפיה (בדיקת הולכה עצבית,
Electromyography, EMG)

בדיקה המשמשת לאבחון מצבי מחלה בעצבים ובשרירים במהלכה נמדדת עוצמתם ומהירותם של האותות המשודרים דרך העצבים ההיקפיים בשרירי הגוף.
בבדיקת EMG מוחדרת מחט דקה לשריר באמצעותה נרשמת הפעילות החשמלית הנוצרת בסיבי השריר. פעילות איטית או חלשה באופן חריג עלולה להצביע על נוירו פתיה היקפית (peripheral neuropathy).
נהוג למרוח משחה מאלחשת באזור הנבדק טרם תחילת הבדיקה על מנת להפחית את הכאב שעלול להיגרם במהלכה.