26 מרץ 2019 י"ט אדר ב תשע"ט

הורמון מגרה בלוטת התריס (Thyrotropin, thyroid-stimulating hormone, TSH)

הורמון המיוצר בבלוטת יותרת המוח (היפופיזה). תפקידו של הורמון זה הוא לגרות את בלוטת התריס לייצר ולהפריש הורמונים (תירוקסין – T4 וטרי-יודותינין T3). 
רמתו של TSH בדם מהווה מדד רגיש לתפקוד בלוטת התריס. בדיקת רמת ה-TSH בדם מבוצעת כאשר קיים חשד לאבחון הפרעות בתפקוד הבלוטה ואינה משמשת בדיקת סקר לכלל האוכלוסייה.
תיתכן הפרעה בתפקוד בלוטת התריס שאינה כתוצאה ממחלה בבלוטה עצמה, אלא בבלוטת יותרת המוח (היפופיזה). במצב זה תיתכן הפרשה מוגברת ובלתי מבוקרת של TSH כך שגם רמתם של הורמוני הבלוטה תהיה גבוהה. כמו כן תיתכן תת-פעילות של בלוטת יותרת המוח שתגרום להפרשה נמוכה מדי של TSH ובעקבות כך לתת-פעילות בלוטת התריס.