24 מאי 2019 י"ט אייר תשע"ט

גמילה (Detoxification, withdrawal)

תהליך המשחרר אדם מתלות בסמים, באלכוהול או בתרופות ממכרות. גמילה כרוכה בהפסקה הדרגתית או מיידית של השימוש בגורם הממכר ומלווה בדרך כלל בסימפטומים גופניים ונפשיים בלתי נעימים. 
משך הגמילה וחומרת הסימפטומים תלויים בגורם הממכר ובשיטת הגמילה.