20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

וירולוגיה (Virology)

תחום במיקרוביולוגיה העוסק בחקר הנגיפים לרבות חקר המחלות הנגיפיות ודרכי הטיפול בהן, חקר מבנה הנגיף, סיווג נגיפים ואופני ניצול משאבי התא לצורך התרבות נגיפים.