11 דצמבר 2018 ג' טבת תשע"ט

וירולוגיה (Virology)

תחום במיקרוביולוגיה העוסק בחקר הנגיפים לרבות חקר המחלות הנגיפיות ודרכי הטיפול בהן, חקר מבנה הנגיף, סיווג נגיפים ואופני ניצול משאבי התא לצורך התרבות נגיפים.