20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

חדירות (Penetrance)

חדירות קרום התא לחומרים שונים. חדירות התא מתקיימת באופן פעיל ומבוקר או באופן סביל, בהתאם למפל ריכוזי יונים. לחילופין, שיעור החולים במחלה גנטית מתוך כלל הנשאים של גן הגורם למחלה.
מחלה גנטית היא מחלה הנגרמת כתוצאה מפגם בחומר התורשתי (גנטי). חדירות מלאה משמעה שכל הנשאים של פגם גנטי מסויים יסבלו מהמחלה הנגרמת על ידי אותו פגם. קשה להגדיר את שיעור החדירות של מחלות גנטיות בצורה מהימנה מאחר ששיעור זה מושפע מגורמים שונים לרבות גילו של האדם והשפעות סביבתיות כגון תזונה ועישון.