19 מאי 2022 י"ח אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  24.05.2012  באדיבות 

ביופסיית שד ניתוחית - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר משה כרמון

(Excisional Breast Biopsy / Surgical (85.1201
מעודכן לתאריך  24.05.2012  באדיבות 

במה כרוך?

הליך זה אינו כרוך באשפוז. משך הפעולה הצפוי הוא כשעה.

הרדמה, טשטוש ואלחוש

ביופסיית שד ניתוחית תבוצע תחת הרדמה כללית. לפני תחילת ההליך תחובר המטופלת לעירוי דרכו יזליף הרופא המרדים תרופת הרגעה על מנת להפחית את חרדתה.
הרדמה מלאה משמעותה שהמטופלת ישנה שינה עמוקה, שריריה רפויים והיא אינה חשה כלל את מהלך הניתוח. הרדמה מלאה מבוצעת על ידי רופא מומחה בהרדמה שמנטר את מצבה הגופני של המטופלת במשך הניתוח כולו.
ההרדמה תבוצע באמצעות הזלפת חומר ההרדמה אל שקית העירוי של המטופלת. כעבור פרק זמן קצר ביותר (עשרות שניות) תחווה המטופלת ערפול הכרה ותשקע בשינה עמוקה. בסיום הניתוח ותפירת החתכים יפסיק הרופא המרדים את הזלפת חומרי ההרדמה והמטופלת תתעורר ותועבר אל מחלקת ההתאוששות כדי לאפשר התעוררות איטית ובטוחה מהניתוח.