01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
מעודכן לתאריך  21.10.2020  באדיבות 

ניתוח שחזור שד באמצעות תותב - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר ערן בר מאיר

Breast reconstruction surgery
מעודכן לתאריך  21.10.2020  באדיבות 

במה כרוך?

הליך זה כרוך באשפוז במשך 2 עד 3 ימים בבית החולים.
משך הפעולה הצפוי הוא שעה עד שלוש שעות.

הרדמה, טשטוש ואלחוש

ניתוח שחזור שד באמצעות תותב יבוצע תחת הרדמה כללית. לפני תחילת הניתוח תחובר המטופלת לעירוי דרכו יזליף הרופא המרדים תרופת הרגעה על מנת להפחית את חרדתה.
הרדמה מלאה משמעותה שהמטופלת ישנה שינה עמוקה, שריריה רפויים והיא אינה חשה כלל את מהלך הניתוח.
הרדמה מלאה מבוצעת על ידי רופא מומחה בהרדמה שמנטר את מצבה הגופני של המטופלת במשך הניתוח כולו ההרדמה תבוצע באמצעות הזלפת חומר ההרדמה אל שקית העירוי של המטופלת.
כעבור פרק זמן קצר ביותר (עשרות שניות) תחווה המטופלת ערפול הכרה ותשקע בשינה עמוקה.
בסיום הניתוח ותפירת החתכים יפסיק הרופא המרדים את הזלפת חומרי ההרדמה, המטופלת תתעורר ותועבר אל מחלקת ההתאוששות כדי לאפשר התעוררות איטית ובטוחה מהניתוח.