29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב
מעודכן לתאריך  29.05.2012  באדיבות 

ניתוח כריתת גוש בשד בהנחיית סימון מחט - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר משה כרמון

(Fine Needle Localization (FNL) Lumpectomy (285.23
מעודכן לתאריך  29.05.2012  באדיבות 

במה כרוך?

הליך זה כרוך באשפוז במשך יום עד יומיים בבית החולים.
משך הפעולה הצפוי הוא שעה עד שלוש שעות.

הרדמה, טשטוש ואלחוש

ניתוח כריתת גוש בשד בהנחיית סימון מחט יבוצע תחת הרדמה כללית. לפני תחילת הניתוח תחובר המטופלת לעירוי דרכו יזליף הרופא המרדים תרופת הרגעה על מנת להפחית את חרדתה של המטופלת.
הרדמה מלאה משמעותה שהמטופלת ישנה שינה עמוקה, שריריה רפויים והיא אינה חשה כלל את מהלך הניתוח. הרדמה מלאה מבוצעת על ידי רופא מומחה בהרדמה שמנטר את מצבה הגופני של המטופלת במשך הניתוח כולו.
ההרדמה תבוצע באמצעות הזלפת חומר ההרדמה אל שקית העירוי של המטופלת. כעבור פרק זמן קצר ביותר (עשרות שניות) תחווה המטופלת ערפול הכרה ותשקע בשינה עמוקה. בסיום הניתוח ותפירת החתכים יפסיק הרופא המרדים את הזלפת חומרי ההרדמה, המטופלת תתעורר ותועבר אל מחלקת ההתאוששות כדי לאפשר התעוררות איטית ובטוחה מהניתוח.