18 יוני 2019 ט"ו סיון תשע"ט

זמינות ביולוגית (Bioavailability)

אותו חלק ממנת תרופה המגיע בפועל אל אתר המטרה בגוף ופועל את פעילותו. הזמינות הביולוגית של תרופה תקבע את המנה המומלצת אותה יש ליטול על מנת שתהיה יעילה. 
המרכיב הקובע את מידת השפעתה או פעילותה של התרופה הוא המינון המתקבל באתר המטרה בגופו של המטופל. כאשר מינון זה זהה למנת התרופה שניטלה, שיעור הזמינות הביולוגית יהיה 100%. 
תרופה המוזרקת ישירות לווריד, שיעור זמינותה הביולוגית הינו 100%. הזמינות הביולוגית של תרופות הניטלות דרך הפה נמוכה בדרך כלל ונקבעת בהתאם למידת הספיגה של החומר הפעיל דרך המעי.