17 פברואר 2019 י"ב אדר תשע"ט

זמן קרישה
(Clotting time, coagulation time)

משך הזמן החולף עד לקרישת הדם, בדרך כלל בדגימה המבוצעת בתנאי מעבדה ומהווה מדד גס לתפקוד מנגנון הקרישה. 
קיימות מספר שיטות לבחינת זמן הקרישה לרבות בדיקת זמן פרותרומבין ובדיקת זמן תרומבופלסטין חלקי. 
זמן הקרישה מושפע מריכוז יוני הסידן בדם וממגוון מצבים נוספים כגון מחלות כבד, מחסור בוויטמין K או חוסר מולד של גורמי קרישה.