19 מרץ 2019 י"ב אדר ב תשע"ט

זן (Strain)

סוגים שונים של יצורים חיים, לרבות חיידקים, פטריות ונגיפים, המשתייכים לאותו מין אך נבדלים זה מזה בחומר התורשתי. 
זנים שונים של מיקרואורגניזמים נבדלים גם בתכונותיהם, לדוגמא בעמידותם נגד תרופות שונות.