16 דצמבר 2018 ח' טבת תשע"ט

זן (Strain)

סוגים שונים של יצורים חיים, לרבות חיידקים, פטריות ונגיפים, המשתייכים לאותו מין אך נבדלים זה מזה בחומר התורשתי. 
זנים שונים של מיקרואורגניזמים נבדלים גם בתכונותיהם, לדוגמא בעמידותם נגד תרופות שונות.