28 מאי 2022 כ"ז אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  03.06.2012  באדיבות 

ניתוח השתלת עור - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר ג'רי וייס

(Skin Graft (86.2
מעודכן לתאריך  03.06.2012  באדיבות 

במה כרוך?

הליך זה כרוך באשפוז במשך שלושה עד שבעה ימים בבית החולים.
משך הפעולה הצפוי בחדר הניתוח הוא שעה עד שלוש שעות.

הרדמה, טשטוש ואלחוש

ניתוח להשתלת עור יבוצע תחת הרדמה כללית, אזורית או תחת הרדמה מקומית עם טשטוש. לפני תחילת הניתוח יחובר המטופל לעירוי דרכו יזליף הרופא המרדים תרופת הרגעה על מנת להפחית את חרדתו של המטופל.
הרדמה מלאה משמעותה שהמטופל ישן שינה עמוקה, שריריו רפויים והוא אינו חש כלל את מהלך הניתוח. הרדמה מלאה מבוצעת על ידי רופא מומחה בהרדמה שמנטר את מצבו הגופני של המטופל במשך הניתוח כולו.
ההרדמה מבוצעת באמצעות הזלפת חומר ההרדמה אל שקית העירוי של המטופל. כעבור פרק זמן קצר ביותר (עשרות שניות) יחווה המטופל ערפול הכרה וישקע בשינה עמוקה. בסיום הניתוח ותפירת החתכים יפסיק הרופא המרדים את הזלפת חומרי ההרדמה, המטופל יתעורר ויועבר אל מחלקת ההתאוששות כדי לאפשר התעוררות איטית ובטוחה מהניתוח.
הרדמה אזורית (אפידורלית) כרוכה בהזרקת חומר אלחוש לחוט השדרה, דרך חוליות הגב, הגורם לאיבוד זמני של התחושה והתנועה בפלג הגוף התחתון. צנתר דרכו מוזרמים חומרי האלחוש נותר בגבו של המטופל במהלך כל הניתוח ומאפשר לווסת את עוצמת ההרדמה. אף שהמטופל נותר בהכרה מלאה משך כל ההליך, הוא אינו חש כאב כלל.
הרדמה ספינאלית תוזרק בזריקה חד פעמית ישירות אל חלל השדרה המכיל את הנוזל הספינאלי. הרדמה זו עמוקה וממושכת יותר מהרדמה אפידורלית.
אם תבוצע הרדמה מקומית, יזריק המנתח חומרי הרדמה מקומית לאזור ביצוע החתכים בלבד. טרם הניתוח יינתנו למטופל חומרי הרגעה וטשטוש דרך הוריד ולכן במהלך הניתוח יהיה המטופל ער אך מטושטש.